Keramiek Garage is een deelatelier in hartje Rotterdam voor iedereen die met keramiek wil werken.


Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/keramiekgarage/public_html/wp-content/themes/bnftheme06/single.php on line 19

Complexe organisaties

Velen hebben positief gereageerd op mijn nieuwe beeldmerk. Het is geïnspireerd op het idee van een doolhof. Het staat voor mij symbool voor de complexiteit van organisaties en de rol van de adviseur.

Je ziet het vaak in vacatures, de kandidaat moet ervaring hebben met werken in een complexe organisatie. Waarmee eigenlijk wordt bedoeld dat je weet hoe je je een weg kan banen door een wirwar aan tegengestelde belangen en ondanks institutionele tegenwerking toch je doel kunt bereiken. 

Veel, zo niet alle organisaties zijn complex van aard. De complexiteit verwijst meestal niet naar een ingewikkelde bedrijfsstructuur of labyrintische huisvesting. Het heeft eerder te maken met hoe werkprocessen en -relaties zijn georganiseerd en gemanaged, en de problemen en emoties die daarmee samenhangen. Dat geeft al snel het gevoel van een doolhof waarin je kunt verdwalen. 

Na meer dan 25 jaar werken bij de Erasmus Universiteit kan ik daarover meepraten. Geen organisatie zo complex en labyrintisch als een (deze) universiteit, geloof mij. Naast tal van hiërarchische verhoudingen, spelen systemische relaties en tegenstellingen (zowel intern als extern), en leiderschapsissues een rol. 

Ik kijk daarbij naar teams en organisaties vanuit een systemisch perspectief. Ze opereren steeds meer als knooppunten in netwerken, met permanente uitwisseling en beïnvloeding over en weer tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Als je teams wilt ondersteunen en vertrouwen wilt geven, moet je die complexiteit of dat doolhof van verknopingen inzichtelijk maken. 

Daarnaast hebben teams en management er baat bij, om naar het emotionele niveau te kijken. Het is het verborgen stuk van het labyrint dat vaak wordt onderschat in organisaties. Emoties en spanningen kunnen leiden tot disfunctionerende of zelfs verwaarloosde teams, frictie tussen management en medewerkers, zwalkend beleid, weerstand tegen verandering of een leegloop van personeel.

Ook daarin ben je als adviseur een gids, die reflectieve ruimte biedt en inzichten aanreikt waarmee betrokkenen op eigen kracht het labyrint de baas worden en weer kunnen #werkenmetvertrouwen

Ad Hofstede